การทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SME) หากผู้ประกอบการไม่สะดวกในการทำเอง ก็มีตัวช่วยอื่นให้เลือก นั่นคือการจ้างบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านนี้ หรือซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาใช้งาน แต่ตัวช่วยที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเว็บไซต์ที่ให้บริการโปรแกรมบัญชีได้ฟรี ขณะที่บางเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี

ของฟรีมีให้เลือกมากมาย

สำหรับโปรแกรมบัญชี ที่สามารถดาวน์โหลดหรือเข้าไปใช้งานได้ฟรี มีดังนี้

1. โปรแกรม RDSMEs ของกรมสรรพากร ดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ rd.go.th และที่ admissionpremium.com/acc/news/1850

2. โปรแกรม e-Accounting for SMEs ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ crystalsoftwaregroup.com/

3. โปรแกรม SMEMOVE ของบริษัท เอสเอ็มอีมูฟ จำกัด เข้าไปใช้ได้ฟรีที่เว็บไซต์ smemove.com

4. ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ของบริษัท BizKit Invoice เข้าไปใช้ได้ฟรีที่เว็บไซต์ bizkitinvoice.com

5. โปรแกรม FlowAccount ของบริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด เข้าไปใช้ได้ฟรี 30 วัน ที่เว็บไซต์ flowaccount.com

6. โปรแกรม Ecount ของบริษัท Ecount เข้าไปใช้ได้ฟรี 7 วัน ที่เว็บไซต์ ecount.co.th

นอกจากที่ระบุแล้ว ยังมีโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดนำไปใช้งานได้ฟรีอีก 13 โปรแกรม โดยดาวน์โหลดได้ทุกโปรแกรมที่เว็บไซต์ thaiware.com ทั้งนี้ 13 โปรแกรมดังกล่าว ได้แก่

 • Stock Gard
 • IPS SME
 • Account SMEs GOLD
 • SMEasy-Doc
 • AdaPos SMEs
 • Wealth Assessment
 • SMEs
 • POS 2012
 • NeoSME Professional Edition
 • NeoSME Value
 • Prima mySME5.0
 • ThaiSMESoft PrintBill
 • AdminBusiness