นักบัญชีเป็นอาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านโดยทั่วไปไม่มากนัก ทำให้ระดับชื่อเสียงในสังคมคล้ายกับจะเป็นกลุ่ม “อยู่เงียบ ๆ คนเดียว” คือทำงานไปแบบเงียบ ๆ ไม่มีอะไรที่ต้องออกสื่อ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ประกอบการ ที่จัดตั้งบริษัทอย่างเป็นกิจลักษณะ เข้าใจถึงความสำคัญของนักบัญชี และต้องร่วมงานกับผู้ทำอาชีพนี้ตลอดไป

ทำยังไงถึงจะได้เป็นนักบัญชี?

นักบัญชีเป็นอาชีพหนึ่งที่มีรายได้มั่นคง อีกทั้งเป็นงานเฉพาะทางที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับผู้คนจำนวนมาก ทำให้หลายคนสนใจอาชีพนี้ ทั้งนี้ถนนสู่อาชีพนักบัญชีเป็นเส้นทางที่มีผู้เดินไปสู่จุดหมายสำเร็จมาแล้วจำนวนมาก ส่วนจะเป็นเส้นทางที่ราบรื่นหรือขรุขระเดินทางยากหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน

ต้นทุนที่เป็นพื้นฐานหลักของผู้มุ่งสู่อาชีพนี้ คือต้องเก่งคำนวณ มีความละเอียดรอบคอบสูง ยิ่งเข้าเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หรือการเรียนระดับปริญญาตรี ยิ่งต้องมีพื้นฐานด้านการคำนวณแน่นขึ้น อีกทั้งยังต้องเก่งวิชาอื่นอีกหลายสาขา ซึ่งรวมทั้งวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีอีกด้วย

หลังจบการศึกษา ยังมีอีกขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ เพื่อยกระดับสถานะเป็นผู้ทำบัญชี (Bookkeeper) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นั่นคือต้องสมัครเป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีหรือสมัครเป็นสมาชิกก็ได้ ซึ่งทำได้ไม่ยากโดยสมัครทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th ได้

ผู้ทำบัญชี สามารถรับทำบัญชีให้ธุรกิจต่าง ๆ ได้ ไล่ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล จำแนกประเภทข้อมูล จดบันทึกรายการ และสรุปข้อมูลจัดทำเป็นรายงานทางการเงินประจำปี อย่างไรก็ตามผู้ทำบัญชีไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้ โดยผู้ตรวจสอบบัญชีต้องสอบกับสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อรับใบอนุญาตเป็นนักบัญชี หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Chartered Accountant or Certified Public Accountant: CPA)